Voda distribuovaná do veřejné sítě “voda z kohoutku”, je kvalitní, čerstvá a absolutně zdravotně nezávadná….

  • jeden litr vody je zhruba 100 krát levnější než jeden litr balené vody;
  • je zdravotně nezávadná – podléhá četnější a přísnější kontrole, o kvalitě vody z vodovodu má právo být každý informován, a to v úplném rozsahu parametrů na rozdíl od balené vody, která má na obalu jen výběr malého počtu parametrů;
  • po stránce kvality je voda z vodovodu zcela srovnatelná s balenou vodou, díky nižšímu obsahu minerálních látek méně zatěžuje ledviny;
  • vždy čerstvá, optimálně uskladněná v chladu a temnu ve vodovodním potrubí;
  • při konzumaci vody kohoutkové odpadá přeprava kamiony, potřeba skladování a likvidace neekologického odpadu v podobě PET lahví.